Josefien Harmsen

Op 6 juni 2015 heb ik, als deelnemer, meegedaan aan de G1000 van Groningen-stad. Hierna heb ik voor het idee van de ‘Wijk G100’ gekozen en ben ermee aan de slag gegaan. Eerst met anderen uit de hele stad en later als initiatiefnemer, samen met Henk Welp, in onze eigen wijk. Het is een lange, vaak moeizame weg geweest in contacten leggen zoals met de gemeente, overleg hoe we het vorm gaan geven en het vinden van andere enthousiaste en gemotiveerde bewoners. Maar, we hebben resultaat gekregen en ik vind het erg fijn om zo samensturend met elkaar bezig te zijn om de G100 Oranjewijk met steeds meer bewoners vorm te gaan geven.

 

Het begon als een steentje in een vijver en het water breidt zich uit tot steeds grotere kringen. We gaan ‘van dromen naar doen’, van in dialoog gaan met elkaar tot onze wensen en ideeën concreet maken; samen, met een diversiteit aan bewoners, een beweging van onderop, die medezeggenschap heeft over de eigen wijk. Dit zijn uitgangspunten die me erg aanspreken. Ik voel al zeer lange tijd, dat er een kentering gaande is in de maatschappij (in de wereld), waarbij we in contact komen met onze diepste essentie, ons Hart en van daaruit, in verbinding met elkaar (eenheid in diversiteit) onze wereld, onze aarde, onze maatschappij vorm geven. We ontdekken, dat we scheppende oftewel creërende wezens zijn en dat wij het dus zelf zijn, die ervoor kunnen zorgen, dat ieder mens, dier, plant gelukkig en gezond kan zijn met een volwaardige en gelijkwaardige plek op onze mooie aarde, in onze mooie stad en wijk.

 

Iedere bewoner heeft betekenis in het leven, in de wijk; iedere bewoner heeft kwaliteiten en voor iedere bewoner is het mogelijk om te kunnen leven vanuit zijn/haar Kwetsbaarheid (het Hart), waarin juist onze Kracht zit. Samen zijn we op weg van ‘Alleen zijn naar al Een zijn’. Vanuit m’n eigen manier van Zijn, m’n kwaliteiten, m’n kwetsbaarheden en m’n krachten wil ik met een grote intrinsieke motivatie meewerken aan een wijk waarin gelukkige mensen in verbinding met elkaar wonen. In m’n eentje kan ik dit niet, maar met elkaar kan ik onze dromen tot realiteit maken.

jharmsen
Inloggen voor beheerders