Oorsprong G100

Wat is een G100? We gaan even een aantal jaar terug.

De eerste G1000 vond plaats op 11 november 2011 in Brussel, België. Een groep kunstenaars en intellectuelen, waaronder David Van Reybrouck, waren de initiatiefnemers voor deze bijeenkomst. De groep vond dat er een te grote afstand was ontstaan tussen de burgers en de politici. De bedoeling van de organisatoren was om aan te tonen ‘dat democratie vernieuwd kan worden', om het gat tussen politiek en burger te verkleinen.

Met een G1000 wordt een groep (G) van (1000) deelnemers op aselecte wijze uitgenodigd om met elkaar de dialoog aan te gaan en tot thema’s te komen voor wat zij in hun wijk, stad of gemeenschap (dorpen) belangrijk vinden. Uitkomsten leidden tot thema’s, ideeën en voorstellen die verder uitgewerkt gaan worden voor en door bewoners en andere betrokkenen.

Wat begon in Brussel verspreidde zich in heel België en Nederland. En zo kwam kwam in juni 2015 de G1000 ook naar Groningen, een evenement waarop inwoners in gesprek gingen over verbeteringen in hun stad. Al eerder is er een G100 georganiseerd in de Korrewegwijk. 'De dag van de Groet' waarin het elkaar begroeten en ontmoeten op straat centraal stond, en onder meer de wekelijkse Korremarkt op woensdagmiddag zijn hier succesvolle voorbeelden van. 

 

 

Oranjewijk

Bewoners in de Noorderplantsoenbuurt en de Oranjebuurt droegen eveneens dit gedachtengoed en initiatief een warm hart toe. Deze beide buurten vormen samen de Oranjewijk. Waar de G1000 vooral tot doel had om met elkaar in gesprek te gaan, gaat de Oranjewijk G100 een stapje verder en zet ideeën van en met buurtbewoners om in actie!

Inloggen voor beheerders