• slide
Bron:

 

Diversiteit / verschillende woonvormen

De groep realiseert zich dat dit een project is waar een lange adem voor vereist is. Er zijn op dit moment nog geen concrete stappen gemaakt. 

Inloggen voor beheerders